FELHÍVÁS - Jogvédelmi képviselő képzés 2023.

2023.02.09.
 Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat
2023. március 9-én
betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő képzést indít.
 
A továbbképzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén képviselői feladatokat ellátók részére, hanem az egészségügy, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók részére is.
 
A 120 órás képzési program általános ismeretek része mindhárom jogterületen azonosan jogi, pszichológiai, szociológiai és kommunikációs ismeretekből áll 50 képzési órában, amit a szakterületnek megfelelő speciális ismeretek oktatása követ további 50+20 (elmélet +szakmai gyakorlat) órában.
A jelentkezők az általános képzés keretében - egyebek között - megismerkednek az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szerepével a jogvédelem rendszerében, polgári, büntetőjogi, közigazgatási jogi alapismereteket szereznek, áttekintik az adatvédelmi szabályozást, a jogvédelmi munkára vonatkozó főbb intézményi struktúrákat, valamint megismerkednek a hatékony kommunikációval, és a mediáció elméletével és gyakorlatával.
 
Az alapozó ismeretek elsajátítását követően a speciális ismeretek képzése szakterületenként különválik.
A betegjogi képzésen résztvevők áttekintik például az egészségügyi törvényt, a betegjogvédelemhez kapcsolódó szociális és gyermekvédelmi szabályozást, megismerkednek a betegek jogaival és kötelezettségeivel, a betegjogi képviselők feladataival, az egészségügyi ellátások finanszírozási rendszerével.
Az ellátottjogi képzésen résztvevők áttekintik többek között a szociális szolgáltatások működési rendszerét, az ellátottak jogait, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottjogi képviselők feladatait és kompetenciájának határait, a speciális csoportok jogvédelmét.
A gyermekjogi képzésen résztvevők megismerik a gyermekvédelmi rendszer szabályait, működési rendjét, a gyermeki jogok védelmére vonatkozó szabályokat, a gyermekjogi képviselők feladatait, ezen túl a családjogi ismereteket, gyógypedagógiai, gyermekpszichiátriai előadást is hallgatnak.
 
Előadóink mindhárom szakterületen esetfeldolgozásokkal is segítik a különböző jogsérelmek kezelésének elsajátítását.
 
A továbbképzés általános része, valamint a speciális ismeretek rész is írásbeli tesztvizsgával zárul. A speciális képzés részt követő sikeres írásbeli vizsga esetén a hallgatók szóbeli vizsgán vesznek részt, melynek keretében az előzetesen írásban benyújtott esetleírás kerül feldolgozásra.
 
A tanfolyam eredményes elvégzése esetén a hallgatók tanúsítványt kapnak a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról.
 
A jelentkezés feltételei
Továbbképzésünkre várjuk azok jelentkezését, akik a 381/2016. (XII.3.) Korm. rendelet alapján rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel és három év releváns területen eltöltött szakmai gyakorlattal:
  • jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, illetve kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű személy, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy, valamint
  • betegjogi képviselő esetén fogorvos, gyógyszerész, egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktató, védőnő, egyéb egészségügyi felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy,
  • ellátottjogi képviselő esetén szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, szociálpedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy, hittan tanár, hittanár, bölcsész, andragógus,
  • gyermekjogi képviselő esetén pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakokleveles vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező védőnő, pszichopedagógus, bölcsész, szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettségű személy, hittan tanár és hittanár, az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy.
 Szakmai gyakorlat:
  • a) a betegjogi képviselő esetében az egészségügyi szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, az egészségügyi igazgatási területen, az egészségügy területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve az ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
  • b) az ellátottjogi képviselő esetében a szociális szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, a szociális igazgatási területen, a szociális területen működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,
  • c) a gyermekjogi képviselő esetében a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási, illetőleg a gyermekvédelmi vagy gyámügyi igazgatási területen, a gyermekvédelem területén működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy ellátottjogi képviselőként végzett tevékenységet kell érteni.
 
Képzési időpontok
A képzés személyes jelenléti formában valósul meg.
 
Mindhárom jogterület közös alapozó képzésének időpontjai:
2023. március 9. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. március 10. (péntek) 8.30.-16.45.
2023.március 11. (szombat) 8.30.-16.45.
2023. március 24. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. március 25. (szombat) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2023. április 13. (csütörtök)
 
Jogterületek szerinti képzések időpontjai:
Gyermekjog 50 óra:
2023. április 13. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. április 14. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. április 15. (szombat) 8.30.-16.45.
2023. április 27. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. április 28. (péntek) 8.30.-16.45.
Gyakorlat 20 óra:
2023. május 5. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. május 6. (szombat) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2023. június 2. (péntek) vagy június 3. (szombat) – IRÁSBELI VIZSGA, SZÓBELI VIZSGA
 
Ellátottjog 50 óra:
2023. április 20. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. április 21. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. április 22. (szombat) 8.30.-16.45.
2023. május 12. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. május 13. (szombat) 8.30.-16.45.
Gyakorlat 20 óra:
2023. május 19. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. május 20. (szombat) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2023. június 2. (péntek) vagy június 3. (szombat) – IRÁSBELI VIZSGA, SZÓBELI VIZSGA
 
Betegjog 50 óra:
2023. április 13. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. április 14. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. április 15. (szombat) 8.30.-16.45.
2023. április 27. (csütörtök) 8.30.-16.45.
2023. április 28. (péntek) 8.30.-16.45.
Gyakorlat 20 óra:
2023. május 5. (péntek) 8.30.-16.45.
2023. május 6. (szombat) 8.30.-16.45.
Vizsga: 2023. június 2. (péntek) vagy június 3. (szombat) – IRÁSBELI VIZSGA, SZÓBELI VIZSGA
 
 
A jelentkezés módja
Képzéseinkre jelentkezni a jogvédelmi területnek megfelelő, lentebb található „JELENTKEZÉSI LAP” kitöltésével, az agnes.palinkas@ijsz.bm.gov.hu email címre történő megküldéssel lehet.
 
Határidő: 2023. március 5. (vasárnap)
 
A jelentkezéseket korlátozott számban (jogterületenként 25 fő), a jelentkezők regionális eloszlásának figyelembevételével tudjuk fogadni.
A képzés elvégzéséről a hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az igazolt 90%-os személyes jelenlét a képzés teljes időtartama alatt, továbbá a fent megjelölt írásbeli és szóbeli vizsgák sikeres letétele!
A továbbképzés a résztvevők számára térítésmentes.
 
 
A képzés helyszíne
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest Tüzér utca 33-35.
Az irodaház környéke fizető övezet.
 
Tömegközlekedési eszközzel:
Busz: 105 Deák tértől a Hun utcai megállóig
Metró: M3-as Dózsa György úti megállóig
Villamos: Lehet tértől 14-es Hun utcai megállóig, vagy 1-es Lehel út-Róbert K. krt. megállóig
 
 
 
Képzéssel kapcsolatban további információk kérhetők:
Pálinkás Ágnes
E-mail: agnes.palinkas@ijsz.bm.gov.hu
Telefon: +36 (1) 896 9030
 
 


Kiemelt hírek

2024.05.21.
Sikerrel zárultak az Integrált Jogvédelmi Szolgálat felsőoktatási intézményekben indított betegjogi kurzusai. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán 21 fő, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi...

2024.05.18. kép
Egy ellátottjogi képviselőt kérdeztünk 2024.05.18. 11:30 GOMBOR LILI interjúja a feol.hu-n Ön tudja, mi az ellátottjog? Hétfőn nyílt Tudom, hogy van jogom című ellátottjogi...

2024.05.13. kép
5. állomásán - Székesfehérváron - 2024. május 21. (keddig) látogatható az IJSZ ellátottjogi vándorkiállítása. A tárlat részét képező művek az irodalom és a képzőművészet...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.bm.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ